Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Γ&Ε ΚΕΦΑΛΑ ΟΕ , Mother baby,  αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών/δεδομένων που καταχωρείτε στο www.motherbaby.gr.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων: Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων των χρηστών, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.

Κρυπτογράφηση: Κατά τη διαδικασία εισαγωγής στοιχείων χρέωσης σε πιστωτική κάρτα, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών κρυπτογραφούνται και μεταφέρονται κάτω από κανάλι επικοινωνίας HTTPS. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Απόρρητο Συναλλαγών: Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στην MOTHER BABY, Γ&Ε ΚΕΦΑΛΑ ΟΕ, είναι εμπιστευτικές και αυτή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο εκάστοτε χρήστης από το website .

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες /στοιχεία που αφορά στις συναλλαγές σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η MOTHER BABY, Γ&Ε ΚΕΦΑΛΑ ΟΕ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/ πελατών και των συναλλαγών τους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει και οι χρήστες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που γνωστοποιούν ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της Eurobank EFG, αξιοποιώντας την υποδομή που διαθέτει η Τράπεζα (proxy pay 3). Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας εισαγωγής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας από τον εκάστοτε χρήστη/ πελάτη, η MOTHER BABY, Γ&Ε ΚΕΦΑΛΑ ΟΕ, διατηρεί κρυπτογραφημένα μόνο τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά από τον ίδιο χρήστη για εκτέλεση συναλλαγής μέσα από το viva.gr. Σε κάθε περίπτωση δεν αποθηκεύεται ο κωδικός CVV2, τον οποίο και πρέπει ο χρήστης/πελάτης να εισάγει εκ νέου σε κάθε συναλλαγή. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το σύστημα της EFG Eurobank Cards.